28 lipca 2020 Olek 0 komentarzy

Rozpoczęły się wakacje, jednak dla nauczycieli jest to czas przygotowywania się do kolejnego roku szkolnego. Sporządzenie planów pracy z poszczególnymi klasami oraz analiza dostępnych środków dydaktycznych to jedno z głównych zadań grona pedagogicznego. Jednym z głównych punktów jest wybór podręcznika, który w znacznym stopniu pomaga w realizacji programu nauczania. Istotne jest aby wybrany podręcznik w maksymalnie całkowity sposób przedstawiał poruszane zagadnienia i ułatwiał przyswojenie wiedzy przez uczniów. Szeroką ofertę ciekawych podręczników posiada wydawnictwo Nowa Era. Są to podręczniki bardzo popularne wśród nauczycieli, ponieważ charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i bardzo ciekawym przedstawieniem tematów. Nie ma się co dziwić, że podczas poszukiwań nauczyciele najczęściej wpisują w wyszukiwarki internetowe hasło Nowa Era podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era). Czym jest to spowodowane? Sprawdźmy na przykładzie podręcznika do historii dla klasy czwartej.

Merytoryka

Przeglądając podręcznik ‘’Wczoraj i Dziś’’ autorstwa Bogumiły Olszewskiej, Wiesława Sudryk-Fertscha i Grzegorza Wojciechowskiego już na pierwszy rzut oka widać nietuzinkowość przedstawionych tematów. Pamiętajmy, że uczniowie klasy czwartej podstawówki zaczynają swoją przygodę z historią, dlatego ważne jest ich pierwsze wrażenie podczas zetknięcia się z podręcznikiem. W pierwszeństwie to właśnie podręcznik będzie im ukazywać o czym będą uczyć się na lekcjach historii. Zgodnie z podstawą programową autorzy tłumaczą dzieciom czym jest historia, jak mogą ją rozumieć. Pierwsze rozdziały są krótkim ugruntowaniem wiedzy z wcześniejszego etapu edukacyjnego. Zostają ugruntowane informacje o tym czym jest naród, ojczyzna oraz jakie są symbole narodowe. Wprowadzenie do nowego przedmiotu na podstawie posiadanej wiedzy pozwala uczniom poczuć się pewniej. Dzięki temu nowy przedmiot staje się bardziej zrozumiały i prostszy. W dalszej kolejności poznają historię Polski od czasów Mieszka I do historii współczesnej. Oczywiście historia ta jest przekazana ogólnie, z naciskiem na najważniejsze wydarzenia, tak by dzieci rozumiały proces przyczynowow-skutkowy. Przyswojeniu tematów ma pomóc poznawanie historii przez pryzmat sławnych postaci, jak Kazimierz Wielki czy Mikołaj Kopernik.

Innowacyjność

Atutem podręcznika są ciekawe ikonografie oraz schematy, które w przystępny sposób przedstawiają poruszany temat. Obrazy, komiksy ułatwiają przyswojenie wiedzy i pobudzają wyobraźnię.  Aby zrównoważyć treści w podręczniku znajduje się również wiele ciekawych tekstów źródłowych, na których uczniowie mogą ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem.

Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

18 lipca 2020 Olek 0 komentarzy

Przygotowując się do prowadzenia lekcji należy dobrać odpowiednie środki dydaktyczne, które zachęcą uczniów do nauki i ułatwią im przyswajanie wiedzy. Wysoki poziom merytoryczny, atrakcyjność graficzna to najważniejsze aspekty, na które uwagę zwraca każdy nauczyciel poszukujący odpowiednich materiałów. Nieodłącznym elementem każdej; lekcji jest podręcznik. Dobrze opracowana pozycja powinna stanowić bazę podczas nauki, która będzie skondensowania w jednym miejscu. Ważne jest również aby wybrać pozycję zgodną z obowiązującą postawą programową ponieważ to ją należy realizować, a nie sam podręcznik. Wszystkie powyższe elementy zawierają podręczniki z wydawnictwa Nowa Era. Aby bliżej poznać ofertę warto na stronie internetowej odnaleźć zakładkę Nowa Era podręczniki.

Warte uwagi

Wszystkie proponowane podręczniki, niezależnie od przedmiotu mają swoje stałe elementy. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele po zapoznaniu się z danym podręcznikiem wiedzą gdzie znajdują się poszukiwane przez nich informacje. Analizując podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej ‘’Planeta Nowa’’, którego autorami są: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał i Roman Malarz widzimy bardzo dobrze przemyślany i usystematyzowany schemat opracowanych tematów. Już na samym początku podręcznika za pomocą graficznego schematu przedstawiono w jaki sposób korzystać z książki. Legenda wyjaśnia również co oznaczają poszczególne skróty. Przykładowo na początku każdego tematu przygotowano polecenia wprowadzające, pogrubioną trzcionką uwypuklono najważniejsze informacje, wyróżnionym znakiem zapytania zaznaczono pytania do ilustracji bądź dodatkowych tekstów, wyodrębniono również miejsce tak zwany ‘’samouczek’’, który pozwala uczniom samodzielnie rozwijać swoje geograficzne umiejętności, Natomiast na końcu tematu umieszczono krótkie, wypunktowane podsumowanie oraz pytania, które pozwalają sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy. Nie zapominano oczywiście o uczniach, którzy chcą rozszerzać swoją geograficzną wiedzę, dlatego w każdy rozdziale znajdują się artykułu ‘’Oczami podróżnika”, które prezentują wyjątkowo ciekawe miejsca w Polsce i na świecie. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie oraz sprawdzian informacji.

Nie tylko podręcznik

Wybierając odpowiedni podręcznik należy pamiętać, że nie jest on jedynym środkiem dydaktycznym. Prowadząc lekcje trzeba korzystać z innych źródeł wiedzy, tak aby były one jak urozmaicone i ciekawe dla wszystkich uczniów, którzy mają swoje indywidualne potrzeby i zdolności.

Książka zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

8 lipca 2020 Olek 0 komentarzy

Choć biologia jest interesująca, łatwo jest ją zanudzić i zniechęcić do nauki. Treść i szata graficzna podręczników powinna budzić ciekawość, dlatego warto zwrócić uwagę na podręczniki biologii oferowane przez różne wydawnictwa. Tutaj szczególnie wyróżniają się pozycje oferowane przez Nową Erę.

Charakterystyka podręczników Nowa Era pod kątem wizualnym

Nauczyciele docenią treści serii do nauki biologii. Podręcznik taki jest nowoczesny i bardzo atrakcyjny pod względem graficznym. Jest on bogato ilustrowany i zawiera liczne kolorowe fotografie, rysunki i schematy. Anatomia i funkcje organizmu ludzkiego, a także opisy chorób wywołanych zaburzeniami równowagi dynamicznej, przyciągają czytelnika do tekstu, z ukierunkowanymi podpisami, a prawie wszystkie informacje są dostępne w podręczniku.

Układ podręczników Nowa Era

Podręczniki obejmujące treści wymagane w programie nauczania, jak również różne treści uzupełniające, w tym dotyczące osiągnięcia zdrowia i dobrego samopoczucia. Znajdziemy tutaj także to, co jest niezbędne dla ścieżki ekologicznej. Pierwsze trzy sekcje są wstępem do zagadnień biologicznych. Rozdział czwarty zawiera podstawy wiedzy o komórkach. Druga część książki jest, oczywiście, trudniejsza. Podręcznik dostarcza informacji w sposób prawidłowy i przejrzysty, bez podawania zbyt wielu skomplikowanych szczegółów.

Budowa podręczników Nowej Ery

Cykl podręczników łączy w sobie tradycyjny format wykładów z nowoczesnymi perspektywami dotyczącymi współczesnych zagadnień biologicznych. Sekcje są podzielone na rozdziały odpowiadające poszczególnym modułom kursu. Każdy rozdział zawiera:

  • krótkie wprowadzenie,
  • ciekawostki,
  • podsumowanie,
  • pytania kontrolne.

Dlaczego warto wybierać podręcznik Nowej Ery?

Jednym z czynników wpływających na efektywność procesu nauczania jest podręcznik, spełniający jednocześnie wiele funkcji pedagogicznych. Ma na celu optymalizację efektów uczenia się. Dlatego też poszukiwanie najlepszego modelu podręcznikowego dla uczniów jest skomplikowane. Nowa Era podręczniki ze sklepu taniaksiazka.pl najlepiej skomponowane oferuje. Wszystkie zawierają spis treści, dzięki czemu uczeń może łatwo odnaleźć interesujący go temat. Dostarczają one nie tylko podstawowych informacji za pośrednictwem tekstu, ale także zdjęć, wykresów i diagramów, które spełniają funkcję informacyjną. Umieszczenie tych narzędzi daje ogromną szansę na aktywny udział w procesie nauczania. Dzięki ich zastosowaniu uczeń może szybciej przyswoić sobie informacje.

Książka zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com